Triplo superfosfato (TSP)

Verificato da Monster Insights